Ada Sahilleri
Ahmet Kaya

Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarýný gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni þad et Þadiye baþýn için

Her zaman sen yalancý ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta ben müþtak
Her tellakide bir hayalin berrak

Nerede o mis gibi leylaklar
Sararýp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim baþýn için