Adý Bahtiyar (Gökyüzü)
Ahmet Kaya

Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah eller üstünde, çiçekler içinde
Dudaðýnda yarým bir sevdanýn hüznü
Aslan gibi göðsü, türküler içinde.

Rastlardým avluda hep volta atarken
Cigara içerken yahut coplanýrken
Kimseyle konuþmaz dal gibi titrerdi
Çocukça sevdiði çiçeði sularken.

Diyarbakýrlýymýþ adý Bahtiyar
Suçu saz çalmakmýþ öðrendiðim kadar
Geçiyor önümden gül güzlü Bahtiyar
Yaraldýðým yerde kalan sazý kadar.

Beni tez saldýlar o kaldý içerde
Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde
Ne yapsa ne etse üstüne gitmiþler
Mavi gökyüzünü ona dar etmiþler.

Gazete de çýktý üç satýr yazýyla
Uzamýþ sakalý çatlamýþ sazýyla
Birileri ona; ölmedin, diyordu
Ölüm yanýnda hüzünle gülüyordu.

Diyarbakýrlýymýþ adý/kod adý Bahtiyar
Suçu saz çalmakmýþ öðrendiðim kadar
Geçiyor önümden gül güzlü Bahtiyar
Yaraldýðým yerde kalan sazý kadar.