Adý Yýlmaz
Ahmet Kaya

Dalyan gibi bir çocuktu
Benim gözümde küçüktü
Küstüde daðlara cýktý
Ýner mi inmez mi bilmem

Þimdi daðlarýn tozudur
Belki isyanýn sazýdýr
Halen kalbimde sýzýdýr
Diner mi dinmez mi bilmem

Adý Yýlmaz kendi Yýlmaz
Makamý yok dem tutulmaz
Daðlara soru sorulmaz
Döner mi dömez mi bilmem

Mavi gözleri boncuktur
Ölüm korkusu þuncuktur
Azrail atý kancýktýr
Biner mi binmez mi bilmem

Parkasýna kar yaðmýþtýr
Bir kenarda aðlamýþtýr
Belki elleri yanmýþtýr
Söner mi sönmez mi bilmem

Adý Yýlmaz kendi Yýlmaz
Makamý yok dem tutulmaz
Daðlara soru sorulmaz
Döner mi dömez mi bilmem