Amanýn Minnoþ
Ahmet Kaya

Daðda keklik avlarým
Tabancamý yaðlarým
Ben bir öksüz oðluyam
Gençliðime yanarým
Amaným minnoþ, minnoþ
Yaktýn beni minnoþ.

Yine oldu akþamlar
Eðleniyor gagoþlar
Vay benim deli gönlüm
Nerelerde akþamlar
Amaným minnoþ, minnoþ
Yaktýn beni minnos

Zalým aðlattý beni
Derde baðlattý beni
En yoksul / kötü günlerimde
Býraktý gitti beni
Amaným minnoþ, minnoþ
Yaktýn beni minnoþ.