Amenna
Ahmet Kaya

Yaþayanlar bir gün ölür,
Bir gün ölür elbette.
Aðaçlarla balýklarla,
Kuþlarla ben amenna.

Aðlayanlar bir gün güler,
Bir gün güler elbette.
Uyanmakla anlamakla,
Bilmekle ben amenna.

Kýsa çöp uzun çöpten
Hakkýný alýr elbette.
Direnmekle kurtulmakla
Barýþla ben amenna.