Arka Mahalle
Ahmet Kaya

Aðladým göz yaþlarým döndü denize
Ben derdimi kimseye söyleyemedim
Kurþunlara gelirken arka mahlede
Düþtüm de yerlere bir of demedim

Baþýma neler geldi sana diyemedim
Beni kaçkere dövdüler
Adýný söylemedim of of of of
Yýkýlsýn evin

Aðladým gözyaþlarým düþtü ateþe
Yine de bu yangýný söndüremedim
Baðýra baðýra yazdým seni içime
Bir kez olsun yüzünü güldüremedim