Ayný Daldaydýk
Ahmet Kaya

Saat 21'i vuranda
Burada kan panalar çalardý
Burada...
Burada hasret ve dert
Sen nerdeydin?

Bugün...
Bugün görüþ günümüz
Herkes geldi, sen nerdeydin?

Ayni daldaydýk
Ayni daldaydýk
Ayni daldan düþtük ayrýldýk
Aramýzda yüzyýllýk zaman
Yol yüzyýllýk.

Tam yüzyýl...
Tam yüzyýl oldu yüzünü görmeyeli
Gözlerin içimde durmayalý.
Dokunmayalý sýcaklýðýna karnýnýn
Tam yüzyýldýr bekler beni bu þehirde bir kadýn
Ayný daldaydýk
Ayný daldaydýk
Ayný daldan düþtük ayrýldýk
Aramýzda yüzyýllýk zaman
Yol yüzyýllýk.