Birde Sen Gitme
Ahmet Kaya

Akþamlar böyle biter
Hep böyle dertli biter
Evli evine gider
Kuþlar yuvaya döner

Bir de sen gitme
Bir de sen gitme içimden
Yaralýyým ben

Giden bu yolculardan
En çok ben þanssýzým
Ne kadar çok yaþadýysam
O kadar çok yalnýzým

Biraz da sen aðla
Ölürken bile hasretim sana
Bir tek sen anla