Bize Ne Oldu
Ahmet Kaya

Gece düþtüm sokaklara
Her yerde seni aradým
Birden karþýma çýktýn
Seni gördüm aðladým
Yine nekadar iyiydin
Yine nekadar sýcak
Oysa neler anlatýyordum içimden
Artýk, diye bilmem imkansýz

Söyle söyle yar bize ne oldu
Yine gönlüm derbeder oldu
Ýstedim gözünü öpeyim
Gözlerin düþmaným oldu

Alýþamadým yalnýzlýðýna
Karanlýða çok uzaðým
Ne olur södürme ýþýklarý
Karanlýða alýþacaðým
Gitme bu gece, gitme, gitme
Ne olur kal benimle
Aðlatmasýn þarkýlarým aðlatmasýn
Belki bu son gece