Böyle Bir Sevmek
Ahmet Kaya

Ne kadýnlar sevdim zaten yoktular
Yaðmur giyerlerdi sonbaharla bir
Azýcýk okþasam sanki çocuktular
Býraksam korkudan gözleri sislenir
Ne kadýnlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiþtir.
Hayýr sanmayýn ki beni unuttular
Hala arasýra mektuplarý gelir
Gerçek deðildiler birer umuttular
Eski bir þarký, belki bir þiir
Ne kadýnlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiþtir
Yalnýzlýklarýmda elimden tuttular
Uzak fýsýltýlarý içimi ürpertir
Sanki gökyüzünde bir buluttular
Nereye kayboldular þimdi kimbilir
Ne kadýnlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiþtir