Bu Gala Daþlý Gala
Ahmet Kaya

Daðlar acem düþende
Bülbüle gam düþende
Ruhum bedenden oynar
Yanýma sen düþende.

Bu gala daþlý gala
Cýngýllý daþlý gala
Korkaram yar geç gele
Gözlerim yaþlý gala
Bu gala daþlý gala
Cýngýllý daþlý gala
Korkarým yar gelmeye
Gözlerim yaþlý gala.

Kýzýl gül olmayaydý
Sararýp solmayaydý
Bir ayrýlýk bir ölüm
Heç beri olmamyaydý.

Bu gala daþlý gala
Her yaný daþlý gala
Korkaram yar geç gele
Gözlerim yaþlý gala
Bu gala daþlý gala
Cýngýllý daþlý gala
Korkaram yar gelmeye
Gözlerim yaþlý gala.