Büyüdün Bebeðim
Ahmet Kaya

Aklýn ermez mahpusluða
Bahçede sarý ýþýða.
On üç tane yaþ döküldü
Ranzamdaki yastýða.

Büyüdün yavrum sende
Hasret sende sevgi bende
Akþamlar döner geceye
Geceler gebe gündüze.

Karanlýða bakýp durma
Beni orada arama
Ben güneþin içindeyim
Beni sabahlarda ara.

Geleceðim bir gün bende
Sevgi büyüt ellerinde
Akþamlar döndü geceye
Geceler gebe gündüze