Çek Mustafa Çek
Ahmet Kaya

Genç kadýnlarý kültürümüzle etkiledikten sonra
Vesta kýzlarýna, rahibelere saldýrdýktan sonra
Leylaklarý yaktýktan bulutlarý gömdükten sonra
Elimize ne geçti, elimize ne geçti
Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri
Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri
Çek Mustafa çek çek
Çek çek raký çek
Senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek
Çek Mustafa çek çek
Çek çek raký çek
Senin ömrün hep böyle ahkam kesmekle mi geçecek

Müzeleri havaya uçurduktan sonra
Ün peþinde koþup
O kadýnla yattýðýmýzý düþledikten sonra
Gazetelere geçsin diye
Adýmýz yalvar yakar olduktan sonra
Elimize ne geçti, elimize ne geçti
Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri
Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri
Çek Mustafa çek çek
Çek çek raký çek
Senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek
Cek mustufa cek cek
Çek çek raký cek
Çek bir de benim için akademik raký çek