Çiðdem Çiçek
Ahmet Kaya

Aylar oldu yýllar oldu
Ben yüzünü görmedim.
Yüzüne hasret kaldým kýz
Yüzüne yüzüm sürmedim

Gülen aya sordum seni
Küstü yüzünü sakladý
Yýldýzlara sordum seni
Yüzüme bile bakmadý
Yýldýzlara sordum seni
Yýldýzlar kan aðladý.

Aksam olur ay gecede
Çiðdem çiçek þenlenir
Vallah / Billah düþünmesem seni
Derdime dert eklenir.

Býçak sapladým sineme
Eskidi yaralarým
Sabah olsun gelmeye eðer
Kendimi yaralarým.