Çilli Kedi
Ahmet Kaya

(1996 yýlýnda Refahyol hükümetinin iki liderine taþlama olarak yazýlmýþtýr...)


Bu yoksulluk beni delledi
Aldý aklým yaktý külledi

Bunu yapan iki kiþi
Biri erkek biri diþi
Halden bilmez iki kiþi
Vay!..

Çilli kedi, çilli kedi vay
Ciðerimi yedin kedi vay

Bunu yapan iki kiþi
Biri erkek biri diþi
Halden bilmez iki kiþi
Vay bee!..