Cinayet Gibi
Ahmet Kaya

Haliç'te bir vapuru vurdular dört kiþi
Demirlemiþti eli kolu baðlýydý aðlýyordu
Dört býçak çekip vurdular dört kiþi
Yemyeþil bir ay gökte daðýlýyordu

Deli Cafer, Ýsmail, Tayfur ve Þaþý
Maktulün onbeþ yýllýk arkadaþý
Üç kamarot öteki ahçýbaþý
Dört býçak çekip vurdular dört kiþi

Cinayeti kör bir kayýkçý gördü
Ben gördüm kulaklarým gördü
Vapur kudurdu kuduz gibi böðürdü
Hiç biriniz orada yoktunuz

Demirlemiþti eli kolu baðlýydý aðlýyordu
Onüç damla gözyaþý saydým
Alllahýna kitabýna sövüp saydým
Þafak nabýz gibi atýyordu
Sarhoþdum kasýmpaþa'daydým
Hiç biriniz orada yoktunuz

Haliç'te bir vapuru vurdular dört kiþi
Polis katilleri arýyordu
Deli Cafer, Ýsmail, Tayfur ve Þaþý
Üzerime yüklediler bu iþi
Sarhoþdum kasýmpaþa'daydým
Vapuru onlar vurdu ben vurmadým
Cinayeti kör bir kayýkçý gördü
Ben vursam kendimi vuracaktým