Çökertme
Ahmet Kaya

Çökertme’ den çýktým da Halilim
Aman baþým selamet
Bitez de yalýsýna varmadan Halilim
Aman koptu kýyamet

Arkadaþým Ýbram Çavuþ
Yoldaþlara emanet
Burasý da Aspat deðil Halilim
Aman Bitez yalýsý
Yüreðime sancý saldý
Aman kurþun yarasý

Gidelim gidelim Halilim
Çökertme’ ye varalým
Kolcular geliyor Halilim
Nerelere kaçalým

Teslim olmayalým Halilim
Aman kurþun saçalým
Burasý da Aspat deðil Halilim
Aman Bitez yalýsý
Yüreðime ateþ saldý
Aman kurþun yarasý