Daðlarda Ölmek Ýsterim
Ahmet Kaya

Ömrümde nice sýzý var
Kýþlarýn önü yazý var
Kalbim kuþatmalarda dar
Daðlarda ölmek isterim

Verilir hiç tutulmaz söz
Her yanýmda bin namert göz
Gardaþlarým olmuþ bir köz
Daðlarda ölmek isterim

Oy daðlar, oy daðlar
Uzaklarda yarim mi var
Oy daðlar, oy oy daðlar
Evde bekleyen yarim mi var

Ben ateþten hýnçtan doðdum
Zamansýz solan gül oldum
Üç-beþ kuruþa kul oldum
Daðlarda ölmek isterim

Kaç bahar aðladým kaldým
Derin hasretlerde yandým
Kentler zalimdi dayandým
Daðlarda ölmek isterim

Oy daðlar, oy daðlar
Evde bekleyen yarim mi var
Oy daðlar, oy oy daðlar
Uzaklarda yarim mi var