Demedim mi Haydar
Ahmet Kaya

Biz daðlarda keklik idik
Þimdi bu çöplükte bir karga olduk
Bizim de boyumuzu aþtý bu þehir
Yerlere serildik madara olduk

Demedim mi haydar demedim mi sana
Bu istanbul yutar adamý
Demedim mi haydar demedim mi söyle
Bu þerefsiz geceler satar adamý

Biz umutlar yolcusuyduk
Raký sofrasýnda meze olduk
Bizim de harcýmýz deðildi sevmek
Yosmalar içinde kepaze olduk