Diyarbakýr Hasreti
Ahmet Kaya

Sevince ölesiye sevilir kalýnýrdý
Gidince kýrýlmýþ bir dal gibi gidilirdi
Sonra
Þehirler uyur kalbim örselenirdi

Ne Diyarbakýr anladý beni ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen

Gidince upuzun kýrýlmýþ dallar gibi
Üþürdü ömrümüz saçakta kuþlar gibi
Kederden geberten hasret ezberlenirdi

Ne Diyarbakýr anladý beni ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen

Geliyorum köpekler gibi acý çekerek
Geliyorum hasretinin gözlerinden öperek