Dost
Ahmet Kaya

Benim sevdalarým yeni filizlenir
Doymasada toprak can, can içinde
Þu kara günlerim yeni beyazlanýr
Doymasada yürek can, can içinde

Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
Ýnan deðil sana kastým
Cahille sohbeti kestim
Dost, dost

Filizlerim kokar gül deste gibi
Bülbül figan eder sanki yasta gibi
Benim deli gönlüm yine hasta gibi
Artar eksilmiyor can can içinde

Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
Ýnan deðil sana kastým
Cahille sohbeti kestim
Dost, dost