Doðum Günü
Ahmet Kaya

Ýnsanlarýn yüzlerini göremiyorum
Boðazým düðüm düðüm çözemiyorum
Ýstesen de yanýna gelemiyorum
Tutsam þu karanlýðý
Tutsam da yýrtsam
Ah elim tutuþmasa, elini tutsam
Susmasan konuþsan sesini duysam
Tutsam güzel yüzünü baðrýma bassam.

Doðum günüm bugünüm
Doðum günüm gülüm
Doðum günüm diyorsun;
Doðum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuþ yaptým
Konacak pencerene
Karakollar beni alýr sorgular gecelerce
Hiç bekleme belki gelmem gelemem senelerce.