Þeyh Bedrettin
Ahmet Kaya

Yaðmur çiseliyor, yaðmur çiseliyor
Serezin esnaf çarþýnda
Yaðmur çiseliyor.

Yaðmur çiseliyor
Korkarak yavaþ sesle
Bir ihanet konuþmasý gibi
Yaðmur çiseliyor
Beyaz ve çýplak
Mürtet ayaklarýnýn
Islak ve karanlýk topraðýn üstünde koþmasý gibi.
Yaðmur çiseliyor
Serezin esnaf çarsýnda
Bir bakýrcý dükkanýn karþýnda
Bedrettin' in bir aðaca asýlý
Yaðmur çiseliyor
Gecenin geç ve yýldýzsýz bir saatidir
Ve yaðmurdan ýslanan
Yapraksýz bir dalda sallanan
Þeyhimin çýrýlçýplak etidir
Yaðmur çiseliyor
Serez çarþýsý dilsiz
Serez çarþýsý kör
Havada konuþmamanýn görmemenin
Kahrolasý hüznü
Ve Serez çarþýsý kapatmýþ elleriyle yüzünü
Yaðmur çiseliyor.