Eylül'de Ýsyan Gibi
Ahmet Kaya

Sen betonlar içinde ben senin özleminde
Sen yangýnlar içinde ben mazlumun türküsünde
Aydýnlýðý aradýk karanlýklar içinde
Sen dünün hasretinde ben yarýnlarýn derdinde.

Sen bir yana ben bir yana dostlarýmýz bir yana,
Bölünsek de, çözülsek de baþkaldýrdýk zamana.

Güneþte kavruluruz kýraç topraklar gibi
Hazanda savruluruz serseri yapraklar gibi
Yalnýzlýðý yaþarýz geride kalan gibi
Düþer düþer kalkarýz her Eylül' e isyan gibi.

Sen bir yana ben bir yana dostlarýmýz bir yana,
Bölünsek de, çözülsek de baþkaldýrdýk zamana.