Gayrý Gider Oldum
Ahmet Kaya

Gayrý gider oldum gardaþlar
Ve de kýzkardaþlar
Gayrý haram bu can bana
Bu toprak damlar bu yollar bana
Bu sevdalar bu aðaçlar haram bana
Oðul uþak bir de karým
Kurt bana hastýr çeker
Yýlan bana çýyan bana
Hastýr çeker yýlan bana
Lan gardaþ bu nasýl yara
Lan gardaþ bu nasýl yara
Kanar her yerinden
Dövülmüþüm sövülmüþüm kovulmuþum ben
Hastir çekilmiþim yani kendi öz yurdumdan
Çeker giderim.