Geçmiyor Günler
Ahmet Kaya

Burda çiçekler açmýyor
Kuþlar süzülüp uçmuyor
Yýldýzlar ýþýk saçmýyor
Geçmiyor günler geçmiyor.

Avluda volta vururum
Kah düþünür otururum
Türlü hayaller görürüm
Geçmiyor günler geçmiyor.

Dýþarýda mevsim baharmýþ
Gezip dolaþanlar varmýþ
Günler su gibi akarmýþ
Geçmiyor günler geçmiyor.

Gönülde eski sevdalar
Gözümde dereler baðlar
Aynadan hayalin aðlar
Geçmiyor günler geçmiyor.

Yanýmda yatan yabancý
Her söz zehir gibi acý
Bütün dertlerin en gücü
Geçmiyor günler geçmiyor