Gel Haydi Gel
Ahmet Kaya

Güller solmadan önce gel
gecenin yarýsýnda gel
gizli gizli gel sessiz gel
ay pencereden aþmadan
karanlýk yoldan þaþmadan
yavaþ yürü koþmadan gel
kimselere sataþmadan
ekiplere dalaþmadan
belaya bulaþmadan gel
bak ben gelmeden önce gel
ben sana gel demeden gel
iþte þimdi gel hadi gel

uykulara karýþmadan
yastýðýmýz buruþmadan
rakýmýz mayýþmadan gel
gün sabaha kavuþmadan
ayaklarým dolaþmadan
arzular savuþmadan gel
ay pencereden aþmadan
karanlýk yoldan þaþmadan
yavaþ yürü koþmadan gel
kimselere sataþmadan
ekiplere dalaþmadan
belaya bulaþmadan gel

ateþ sönmeden önce gel
sabahýn serininde gel
ýslak ýslak gel titre gel
ay pencereden aþmadan
karanlýk yoldan þaþmadan
yavaþ yürü koþmadan gel
kimselere sataþmadan
ekiplere dalaþmadan
belaya bulaþmadan gel
þarkým bitmeden önce gel
söyleyince gel çabuk gel
hadi hadi gel þimdi gel

uykulara karýþmadan
yastýðýmýz buruþmadan
rakýmýz mayýþmadan gel
gün sabaha kavuþmadan
ayaklarým dolaþmadan
arzular savuþmadan gel
ay pencereden aþmadan
karanlýk yoldan þaþmadan
yavaþ yürü koþmadan gel
kimselere sataþmadan
ekiplere dalaþmadan
belaya bulaþmadan gel