Güzel Günler
Ahmet Kaya

Dalgýndým daðlar gibi
Türkülüydüm çýnar çýnar
Ne kýzarýp giden sarý
Ne kýzarýp gelen yeþil
Dikilmiþ dikmeninde
Hoþçakal köprüsünün
Tamda mendil sallýyordum güzel günlere
Güzel günler güzel günler hey güzel günler
Gözlerimde, gider mi hey güzel günler
Güzel günler güzel günler hey güzel günler
Ellerimden gelir mi hey güzel günler

Balýk attým olta tuttum
Yaþadým gençliðimi
Masal oldu çocukluðum
Gençliðim bahar seli
Ve bir akþam birdenbire
Bir bulvar otelinde
Ýnce bir dal deðdi anlýma
Koptu sazýmýn teli
Güzel günler güzel günler hey güzel günler
Gider mi gözlerimde hey güzel günler
Güzel günler güzel günler hey güzel günler
Ellerimden gelir mi hey güzel günler
Hehey günler heyhey güzel günler hey güzel günler