Hadi Bize Gidelim
Ahmet Kaya

Yapma bana bu nazý
Kýrarým Þimdi sazý
Suratýný asýp ta
Cehennem etme yazý

Hadi bize gidelim yar
Þiþeleri dizelim yar/olmazsa
Ýçelim içelim ölümüne içelim
Karakola düþelim yar

Bakma öyle gözüme
Ýnanmadým sözüne
Ben ne hatunlar gördüm
Güvenilmez sözüne

Gecelere gidelim yar
Ödülleri alalým yar
Ýçelim içelim ölümüne içelim
DGM'ye düþelim yar