Halay Havasý
Ahmet Kaya

Gökte bulut yerde kar
Seçilmez olmuþ daðlar
Ne bir ses ne bir ýþýk
Oy lili, oy lili, oy lili
Aðamsýn sen
Paþamsýn sen karanlýk
Namlular ýþýtmaz geceyi, oy lili.

Çevirdiler gece vakti
Daðlarýn gecesiydi
Aslan gibi bir yiðit
Oy lili, oy lili, oy lili
Aðamsýn sen
Paþamsýn sen karanlýk
Kelepçe ýþýtmaz geceyi, oy lili.

Vurun beni kemik kemik
Sökün beni týrnak týrnak
Deri deri yüzün beni
Oy lili, oy lili, oy lili
Aslan gibi bir yiðit
Sevdasý da sevda ha
Ne bir ses ne bir ýþýk
Aðamsýn sen
Paþamsýn karanlýk
Ýþkence ýþýtmaz geceyi, oy lili.

Oy lili hayran sana
Yarýnlar bayram sana
Karalýðýn devleri cüceleri
Aydýnlýðýn oy lili oy lili
Gel sallana sallana bir oyana bir bu yana
Çocukça düþe kalka derlenip toparlana
Oy lili oy lili.