Haramiler
Ahmet Kaya

Yel eser yücelerden
Türküler hecelerden
Göz deðil yaylým ateþ
Sürmesi gecelerden

Olta attým ipi yok
Balta tuttum sapý yok
Nere gitmiþ bu evler
Pencere var kapý yok.

Oy bahçeler bahçeler
Bahçede kuzu meler
Vura vura götürdü
Yavrumu haramiler

Gelen gitti
Gelen gitti
Aðlayan gülen gitti
Yerle yeri
Toprak bozuk
Gül ektim diken bitti

Soba kurdum tütüyor
Tütün gül tütüyor
Düþtü düþman nalýna
Taþ zindanda yatýyor