Haydi Git
Ahmet Kaya

Haydi git güle güle
Güle güle sana
Acýlara yeter gücüm
Mektuplara yetmedi
Demirlere yeter gücüm
Mektuplara yetmedi
Bu ne biçim sevgi
Nasýl kardeþlik
Bu nasýl dostluk
Bu ne beter sevda