Herkes Kendi Ýþine
Ahmet Kaya

Daðlar bize düz olur mu
Yar gelmezse ne olur
Bir yar gider bin yar gelir
Düþmanlar görür kör olur.

Hadi sen git iþine de
Herkes kendi iþine
Daðlarýmda zulüm var lo
Düþemem yar peþine.

Güle baykuþ kondurmayýn
Küstürüp soldurmayýn
Yare bir þeyler söyleyip
Kafamý bozdurmayýn.

Hadi sen git iþine de
Herkes kendi iþine
Daðlarýmda zulüm var lo
Düþemem yar peþine