Kaçakçý Kurban
Ahmet Kaya

Lele kurban ben olayým
Ah göðsünde ben olayým
Senin yerin sýcak kalsýn
Ah yine giden ben olayým.

Lele kurban zor gelir
Daðlara giden zor gelir
Avcý yaralar kekliði
Altum' a giden zor gelir.

Lele kurban boþa gider
Ne söylersen boþa gider
Çiðnenir ektiðin güller
Ah emeklerin boþa gider.

Lele kurban gülü verin
Dönemsem de gülü verin
Mayýn tarlasýna düþtüm
Kan kýrmýzý gül verin.