Kardelenler Açýnca
Ahmet Kaya

Bayraklarý göndere çeken çocuklar
Aç bir destandýr kan gölü gruplarda
Bir çocuk aðlar aðlar durur
Bir ana tandýra düþer kavrulur
Bir gelin parmaðýyla deþer rahmini
Radyoda ince saz, ney taksim
Büyür çetelerin hýncý
Kent ince ince susar
Ve korku bir kahpe yaradýr içerden iþler
Vurur hançerini þah damardan ihanet
Satarsýn ulan satarsýn
Açýlmamýþ gonca gülünü.

Gökte yýldýz kayýnca, için yanýnca
Gözlerin ýslanýnca, akþam olunca
Dön yüzünü daðlara, bir mavzer gibi
Sabýr zorlayýnca, sel kabarýnca.

Kar tanesi uçunca, çið tükenince
Kardelenler açýnca, otlar bitince
Avucumda ateþle, dönerim sana
Toprak uyanýnca, bahar gelince.