Kenar Mahalleli
Ahmet Kaya

Bir kenar mahalleliyim
Mecburen parasýzdýr ceplerim
Fabrikada satýlýk sendika
Aðzýmý açsam sokaktayým

Bir kenar mahalleliyim
Mecburen kavga ederim
Markette köpek öldüren þarabý
Bekçilerle naralý gecedeyim

Bir kenar mahalleliyim
Mecburen kýlýksýz gezerim
Beyoðlunda popa yelken polisler
Rüzgarýna deðer sopa yerim

Bir kenar mahalleliyim
Mecburen uzaktan severim
Ev önlerinde babalar
Kýzýna baksam
Cinayet sebebiyim