Kimdi Bunlar
Ahmet Kaya

Ne çýramýz ne lambamýz
Karanlýk yollarda kaldýk
Kor kor ateþlerde yandýk
Çok uslandýk, usanmadýk.

Bir rüzgar gibi tarihten geçtiler
Neler görüp neler geçirdiler
Aç kaldýlar yine dilenmediler
Kimdi bunlar, kimdi bunlar.

Kara percemleri türkü türküdür
Hiç deðilse onlar insan gülüdür
dedilerki düþünmenin günüdür
Kimdi bunlar, kimdi bunlar.