Kore Daðlarý
Ahmet Kaya

Yol parasý veremedim diye
Bu daðlarý bana deldirler
Bu yollarý bana açtýrdýlar
Hacizlere gitti suna gibi geçimine oy meri kekliðim
Oy meri kekliðim nedir çektiðim
Nedir çektiðim nedir çektiðim nedir çektiðim
Kore daðlarýnda tabakam kaldý
Mapus damlarýnda özgürlüðüm
Of meri kekliðim nedir çektiðim
Oy meri kekliðim nedir çektiðim
Nedir çektiðim