Korkarým
Ahmet Kaya

Gençlimi kimse bilmez
Sokaklarýmdan cocuk kokusu
Aðzýmdan ay ýþýðý fýþkýrýr benim
Ceketimi yaðmurlara astýðýmdan beri
Tehlikeli þiir okur
Dünyaya sataþýrým ben

Güzüm baharlara
Yüzüm yamurlara
Hüznüm daðlara küs

Geceden karanlýk sebebim
Geceden mülteci kederim
Korkarým dönmez yüreðim
Korkarým güzelim korkarým

Beni soracaklar
Beni bulacaklar
Beni yoracaklar yar

Beni tutacaklar
Beni yakacaklar
Bana kýyacaklar yar

Sorulur karanlýk sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarým dönmez yüreðim
Korkarým güzelim korkarým