Kum Gibi
Ahmet Kaya

Martýlar aðlardý çöplüklerde
Biz seninle gülüþürdük
Þehirlere bombalar yaðardý her gece
Biz durmadan seviþirdik

Acýmasýz olma þimdi bukadar
Dün gibi dün gibi çekip gitme
Býrakta sarýlayým ayaklarýna
Kum gibi kum gibi ezip geçme

Sonbahar damlardý damlalarýmýza
Biz seninle sararýrdýk
Aydýnlansýn diye þu kirli yüzler
Biz durmadan þavaþýrdýk

Acýmasýz olma þimdi bukadar
Dün gibi dün gibi çekip gitme
Býrakta sarýlayým ayaklarýna
Kum gibi kum gibi ezip geçme

Biz seninle gülüþürdük
Þehirlere bombalar yaðardý her gece
Biz durmadan seviþirdik

Acýmasýz olma þimdi bukadar
Dün gibi dün gibi çekip gitme
Býrakta sarýlayým ayaklarýna
Kum gibi kum gibi ezip geçme

Sonbahar damlardý damlalarýmýza
Biz seninle sararýrdýk
Aydýnlansýn diye þu kirli yüzler
Biz durmadan þavaþýrdýk;

Acýmasýz olma þimdi bukadar
Dün gibi dün gibi çekip gitme
Býrakta sarýlayým ayaklarýna
Kum gibi kum gibi ezip geçme