Kürtçe Açýlýþ
Ahmet Kaya

Çiyayê me ewê þînbibin, tû wê bibînî
Emê bi þevbigirin tû wê bibînî
Emê bi roj bigirin tû wê bibînî


(Daðlarýmýz yeþerecek göreceksin
Geceyi tutacaðýz göreceksin
Güneþi tutacaðýz göreceksin)