Kurtuluþ Savaþý Destaný
Ahmet Kaya

Kollumu salladým toplar oynadý
Karataþ içinden çete kaynadý
Yaþasýn Urfalýlar teslim olmadý
De yürüyü yürü kumandalarým yürü
Kumandanlar gidiyor dönmüyor geri
De yürüyü yürü kahramanlarým yürü
Kahramanlar gidiyor dönmüyor geri.

Týfýldýr hastahane karþý karþý
Gavur Fransýz' ýn bomba atýþý
Urfa çetelerinin þaha kalkýþý
De yürüyü yürü kumandalarým yürü
Kumandanlar gidiyor dönmüyor geri
De yürüyü yürü kahramanlarým yürü
Kahramanlar gidiyor dönmüyor geri.