Kýz Kaçýran
Ahmet Kaya

Daðlar dik çeþmeler kuru
Yarimin benzi çok sarý
Ölüm var dönülmez geri
Yürü yaðýz atým yürü.

Yarim bu gece yoruldu
Kaçýrdýðýma darýldý
Bak daha sýký sarýldý
Yürü yaðýz atým yürü.

Daðlar geçilmiyor kardan
Aman yok ki candarmadan
Ayrýlamam ben bu yardan
Yürü yaðýz atým yürü.

Peþime düþtü takipler
Boynumu bekliyor ipler
Zeybekler seni ayýplar
Yürü yaðýz atim yürü.