Mahur
Ahmet Kaya

Mahur Beste

Þenlik daðýldý bir acý yel kaldý bahçede yalnýz
O mahur beste çalar Müjgan'la ben aðlaþýrýz
Gitti dostlar þölen bitti ne eski heyecan ne hýz
Yalnýz kederli yalnýzlýðýmýz da sýralý sýrasýz
O mahur beste çalar Müjgan'la ben aðlaþýrýz

Bir yangýn ormanýndan püskürmüþ genç fidanlardý
Güneþten ýþýk yontarlardý sert adamlardý
Hoyrattý gülüþleri aydýnlýðý çalkalardý
Gittiler akþam olmadan ortalýk karardý

Bitmez sazlarýn özlemi daha sonra daha sonra
Sonranýn bilinmezliði bir boyut katar ki onlara
Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara
Geceler uzar hazýrlýk sonbahara