Mavi'nin Türküsü
Ahmet Kaya

Þu daðdaki gezene bak
Gözlerinin rengine bak
Mavi gözler kan kan olmuþ
Þu feleðin iþine bak

Seni vuran beni de vursun
Þu feleðin iþine bak

Daðlarda talan olurmu
Dosta hiç yalan
Ölürsem duyan olurmu
Þu feleðin iþine bak