Memleket Hasreti
Ahmet Kaya

Giderim buralardan
Giderim bir gece vakti
Umurumda olmaz bilirim
Ya beni sararsa
Memleket hasreti

Baðýrsan duyamam ki
Ýstanbul'da deðilim ki
Çaðýrsan gelemem ki
Varna'da deðilim ki
Uzaklardayým
Ben bende deðilim ki
Ya beni sararsa
Memleket hasreti