Mican
Ahmet Kaya

Martinimin fularý
Gece geçtim yollarý
Aslan mican geliyor
Takmaz karakollarý

Vay benim caným Micaným
Dünyalarda bir caným

Raký koydum fincana
Helede bakýn þu cana
Kördasýn Kel Sait
Nasýlda kýydýn bu cana

Vay benim caným Micaným
Dünyalarda bir caným

Mican sen öleceksin
Tabuta gireceksin
Dokuz tahta altýnda
Ne cevap vereceksin

Vay benim caným Micaným
Dünyalarda bir caným