Nenni Bebek
Ahmet Kaya

Bebeðin beþiði çamdan
Yuvarlandý düþtü damdan
Beybabasý gelir Þam’dan
Nenni nenni nenni
Nenni bebek hey (oy)

Bebek beni deleyledi
Yaktý yaktý kül eyledi
Elaleme kul eyledi
Nenni nenni nenni
Nenni bebek hey (oy)