Nevroz Ateþi
Ahmet Kaya

Bir acemi düþte gördüm
Aðlayan gülüþte gördüm
Güller açmýþtý yeni ülke
Bayram yeriydi çarþýlar
Ölüleri halayda gördüm

Devasa ateþler yanmýþ
Çadýr kurulmuþ daðlara
Külleri savrulup durur
Karýþýyor yýldýzlara

Aylar boyu yollar gittik
Kanal boyunca sinir boyunca
Ay ýþýðý þamdan degil
Ölüm olunca ölüm olunca

Devasa ateþler yanmýþ
Çadýr kurulmuþ daðlara
Külleri savrulup durur
Karýþýyor yýldýzlara