Niye Böyle Anne
Ahmet Kaya

Yüzüne baktýðýmda
Neden yüzü gülmüyor
Tam sabah olacak derken
Birden gece oluyor

Öyle çok yalnýzým ki
Sýðmýyorum geceye
Ay bile bak kararmýþ
Hüzün çökmüþ geceye

Niye böyle Anne
Niye baþým dönüyor
Niye böyle Anne
Niye içim geçiyor

Yüzüne baktýðýmda
Neden yüzü gülmüyor
Tam sabah olacak derken
Birden gece oluyor

Ýnsanlar yalnýzdýrlar
Sýðmýyorlar geceye
Ay bile bak kararmýþ
Hüzün çökmüþ geceye

Niye böyle Anne
Yine baþým dönüyor
Niye böyle Anne
Yine içim geçiyor